Vereniging en bestuur

De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Grafhorst. De vereniging is gegrond op Gods Woord (Statenvertaling), overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, wat betekent dat het bestuur de kaders van het beleid vaststelt. De kaders zijn beschreven in het strategisch bestuursbeleidskader. Het bestuur heeft de directeur mandaat gegeven en ziet erop toe dat het beleid binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd.

Toelatingsbeleid

School met de Bijbel ‘het Visnet’ is een christelijke school op gereformeerde grondslag. De vereniging is gegrond op Gods Woord (Statenvertaling), overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid zoals die zijn vastgesteld op de Dordtse Synode 1618/1619 en onderschrijft deze onvoorwaardelijk. De doelgroep van het onderwijs aan de School met de Bijbel ‘het Visnet’ bestaat uit leerlingen waarvan de ouders bovengenoemde grondslag onderschrijven dan wel respecteren. Bij inschrijving van uw kind ontvangt u hiervoor een formulier ter ondertekening.