Vereniging en toezichthoudend bestuur

De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Grafhorst. De vereniging is gegrond op Gods Woord (Statenvertaling), overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op het bestuur van de directeur-bestuurder. De kaders zijn beschreven in het strategisch bestuursbeleidskader. Het toezichthoudend bestuur houdt middels een identiteitscommissie toezicht op de identiteit van de school.

Toelatingsbeleid

School met de Bijbel ‘het Visnet’ is een school die bijbelgetrouw klassikaal onderwijs wil verzorgen. Het is de missie van de school om voor alle kinderen in Grafhorst een veilige haven te zijn. Ook kinderen buiten Grafhorst zijn welkom. Aan ouders wordt gevraagd om de grondslag van de vereniging te onderschrijven danwel te respecteren.