Vacature directeur

Helaas zijn wij na een selectieprocedure niet tot benoeming gekomen van een nieuwe directeur-bestuurder. Het bestuur van onze school ziet zich nu genoodzaakt om tot een tijdelijke (interim) invulling van de vacature te komen. Op een later moment wordt de werving voor een nieuwe directeur-bestuurder wederom opgepakt. Mocht u in tussentijd toch interesse hebben in de vacature, schroom niet om contact met ons op te nemen en alsnog te reageren op de openstaande vacature. Wij zijn zoek naar een directeur, die: 

  • Christen is in woord en daad en Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijft;
  • Een doortastend en verbindend leider is;
  • Bij voorkeur onderwijservaring heeft;
  • Hart heeft voor kinderen;
  • Gericht is op mensen;
  • Bestuurlijk sterk is;
  • De kwaliteit van het onderwijs verder vormgeeft.

 

Profielschets:

Identiteit 
Onze school met de Bijbel ‘Het Visnet’ bevindt zich midden in het dorp Grafhorst, dichtbij de historische Hanzesteden Kampen en Zwolle. De school met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag kent een open toelatingsbeleid met kinderen uit vijf kerkverbanden en randkerkelijke kinderen. De school heeft circa 200 leerlingen verspreid over 8 klassen. U werkt als directeur vanuit christelijke levensovertuiging en bewaakt de identiteit. U bent christen in woord en daad en onderschrijft Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Leidinggeven
Het Visnet heeft een enthousiast managementteam, een intern begeleider, een plusklas voor aanvullend onderwijs aan hoogbegaafden en een goed uitgewerkte zorgstructuur. Verder heeft onze school een medezeggenschapsraad en betrokken ouders. Het team zoekt een natuurlijk leider die op enthousiaste wijze leidinggeeft aan het team in de breedste zin van het woord, het management inspireert en doortastend en verbindend is. U bent als ‘mensenmens’ betrokken bij de kinderen, hun ouders en het team. Hierbij hoort een laagdrempelig en toegankelijk karakter. De kwaliteiten in het team moeten verder ontdekt en ontwikkeld worden.

Aansturing
Onze school heeft zich met name de afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne school, met goede leerlingenprestaties. U bewaakt als directeur de missie, de onderwijskwaliteit en de afgesproken leer- en ontwikkelingsopbrengsten van de school. Hierbij worden de benodigde randvoorwaarden geschept en het onderwijsbeleid voorbereid, ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Beleidsontwikkeling
U bent als directeur tevens gemandateerd bestuurder. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf kerkgenootschappen. De directeur adviseert het toezichthoudend bestuur over de strategie en de te volgen koers van de organisatie. Daarnaast worden algemene beleidskaders, (meer)jarenbegroting en eventuele koerswijzigingen ontwikkeld. De directeur presenteert managementinformatie en rapportages aan het toezichthoudend bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. van Dodeweerd, tel. 06-38 00 46 63. Uw sollicitatiebrief en CV mag u mailen naar secretaris@smdbhetvisnet.nl

 

 

Wordt u onze nieuwe directeur?

Lijkt het u wat om leiding te geven aan onze prachtige school? Geweldig!

Bent u enthousiast geworden na het bekijken van de vacaturefilm? Middels dit formulier komen we graag met u in contact. We nemen dan zelf z.s.m. contact met u op, mogelijk ook om u uit te nodigen voor een gesprek.