Personeel

Directeur - bestuurder
De directeur – bestuurder is gemandateerd bestuurder. Hij bepaalt het beleid van de school en legt hierover verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.

Teamleiders
De bouwcoördinator organiseert huishoudelijke zaken in de onder- of bovenbouw, vertaalt het beleid van de school naar de dagelijkse uitvoering en ziet toe op de implementatie.

Leerkrachten
De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. De leerkracht creëert een leerklimaat waarin ieder kind tot zijn recht komt.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistent geeft hulp aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zoeken ze naar extra uitdaging voor sommige leerlingen. Samen met de groepsleerkracht bekijkt de OA’ er welke hulp geboden moet worden.

Teamleider zorg- en onderwijskwaliteit (voorheen IB)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle leerlingondersteuning op school. Zij maakt samen met de directeur – bestuurder het beleid voor de kwaliteitszorg op de school.

Managementassistent

De managementassistent ondersteunt de directeur – bestuurder bij administratieve taken.

Kom je ons team versterken?

Interesse in een baan op onze school? Fantastisch!

Middels dit formulier komen we graag in contact met je. We nemen dan zelf binnen afzienbare tijd contact met je op, mogelijk ook om je uit te nodigen voor een gesprek.