Uw kind(eren) zijn veilig bij ons!

Ook dit jaar hebben we als BHV-team weer een training gevolgd. Het was de eerste keer dat we het grootste deel online gedaan hebben, uiteraard kan dat niet met alle onderdelen van de training. Hieronder wat actiebeelden, waarna we een hartelijk applaus kregen van de aanwezige kinderen die zich weer veilig weten voor komend jaar.

 

Meet the teacher!

 

Onze school is aangesloten bij ‘En dan ben je leraar’: het project om meer personeel te werven voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Het personeelstekort is landelijk namelijk nog steeds een nijpend probleem. Ook onze vacature is bij dit platform bekend. 

Op dit moment is er een nieuwe campagne vanuit deze werkgroep. Met ‘Meet the teacher’ willen wij samen met hen geïnteresseerden de kans geven om in gesprek te gaan met huidige leerkrachten. Zo kan men ontdekken hoe het is om voor de klas te staan.

Graag brengen we u als ouder/verzorger of betrokkene bij de school ook op de hoogte van dit online evenement. Mogelijk wilt u zelf eens in gesprek over werken in het onderwijs of kent u iemand waarvan u denkt dat deze hiervoor geschikt is. Moedig hem/haar gerust aan. U kunt ook helpen door het account van En dan ben je leraar te volgen op Linkedin, Facebook en/of Instagram en berichten over dit evenement te ‘liken’ of te delen.

Alvast hartelijk dank! Meer informatie vindt u op www.endanbenjeleraar.nl/meet

Verkeer en Veiligheid 

-U heeft vast gezien dat meester de Jong de gevaarlijke verkeerssituatie bij IJVV onder de aandacht heeft gebracht d.m.v. een filmpje op de website. 

-We merken dat de 1,5 meter afstand niet altijd goed gehanteerd wordt door de ouders bij het hek. Om drukte te voorkomen wijzen we u op onderstaande punten: 

  • Als de kleuters naar het plein gebracht worden en de juf is op het plein, dan heeft het onze voorkeur dat de ouders niet blijven staan bij het hek, maar direct weer naar huis gaan. 
  • Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen en alleen kinderen in de groepen 3, 4 en 5 hebben: We attenderen u erop dat uw kinderen gebracht en gehaald kunnen worden via  het hek bij de zij-ingang. 

Eenrichtingsverkeer: Denkt u er aan om met de auto Grafhorst binnen te komen bij ‘van der Weerd’ en na het ophalen van de kinderen Grafhorst weer te verlaten via de Dirkje Kerkemaat. 

-De morgens worden donkerder. We zien al dat er kinderen extra goed zichtbaar zijn met de felgekleurde hesjes.  

Met dank aan onze actieve verkeerscommissie!

Inschrijfavond

Gesprekavonden sociaal – emotioneel

Op D.V. donderdagavond 12 november staat een ‘gespreksavond sociaal- emotioneel’ gepland. Helaas zijn we door de coronamaatregelen genoodzaakt om de gespreksavond telefonisch (of via videobellen) te organiseren.

De leerkrachten/ leerlingen hebben de vragenlijsten van Zien!, sociogram of Onderbouwd ingevuld.
Bij opvallende/ zorgelijke resultaten op sociaal emotioneel gebied ontvangt u aan het begin van die week door middel van een aparte e-mail van de eigen leerkracht waarin staat dat u die avond gebeld wordt.

Krijgt u geen mailtje maar heeft u vanuit uw kant wel zorgen over het sociaal- emotioneel welbevinden van uw kind(eren) dan kunt u zelf de leerkracht mailen.

Team School met de Bijbel ‘het Visnet’

Van de verkeersouders…

Beste Ouders,

 

IK WIL JE ZIEN!!

 

De dagen worden korter, de ochtenden schemerig. 

Tijd om het verkeershesje aan te doen! 

Heeft uw kind hem al? 

Het gaat om zijn/haar veiligheid en voor de veiligheid van onze naaste! 

Laten we er samen voor gaan om  de verkeershesjes te dragen! 

Heeft uw kind hem nog niet? U kunt een mailtje sturen naar paula@smdbhetvisnet.nl  Vermeld daarbij de naam van uw kind en de groep.

 

 

AAN in het donker

Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je valt dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Gelukkig gaan de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Sta jij ook AAN? Op deze pagina ontdek je hoe je meedoet en hoe je anderen helpt veilig thuis te komen. 

 

 

 

https://vvn.nl/fietsverlichting

 

 

Een Groet van de,

De Verkeerscommissie