Jubileum juf Gerda

De maand december was voor juf Gerda een maand om niet te vergeten. Al 25 jaar is zij als vrijwilliger verbonden aan de School met de Bijbel het Visnet te Grafhorst. Daar doet ze getrouw de typecursussen met leerlingen en ook is de computerjuf voor de jongere groepen.

Juf Gerda is in het zonnetje gezet door middel van een mooie bos bloemen en natuurlijk gebak eten met haar leerlingen.

Noodopvang

Onze school biedt de noodopvang aan zoals we dat horen te doen. We verwijzen u voor de spelregels naar de site van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang, dan kunt u bellen met de school.

Schoolsluiting

Zojuist heeft het kabinet besloten om per woensdag de scholen te sluiten. Een lockdown van bijna vijf weken. Een situatie waar we mee te dealen hebben. Tegelijkertijd een hele opgave voor u als ouder om de kinderen thuis onderwijs te geven. Daar gaan we u zo veel mogelijk in ondersteunen. We hebben geprobeerd de lessen vanuit het voorjaar te vertalen naar een iets gewijzigde aanpak voor deze lockdown.

 

We hebben als team de volgende besluiten genomen:

 • Het kerstfeest wordt naar voren gehaald en morgen gevierd in de klassen. We doen dit zonder livestream voor ouders.
 • Morgen gaan alle boeken/werkjes/werkbladen mee naar huis. Zorgt u voor een grote shopper/tas per leerling?
 • De kleuters kunnen deze week de werkjes en werkbladen maken die ze meekrijgen
 • In de weken na de kerstvakantie kunnen de werkjes en werkbladen van de kleuters via Onderbouwd gedownload worden. We gaan uit van minimaal 1 per dag.
 • Voor de ouders van de kleuters volgt er een instructiemoment over de werkwijze van Onderbouwd. U wordt hier nader over geïnformeerd.
 • De leerlingen van 3-8 krijgen van de leerkracht een weekrooster mee waarop staat wat ze elke dag moeten doen.
 • We richten vanaf woensdag het thuisonderwijs in voor groep 3-8 op de hoofdvakken Taal Rekenen en Spelling
 • Dit mag pas gemaakt worden nadat er online instructie is gevolgd
 • Daarnaast moet er elke week psalm of catechismus geleerd worden.
 • De toetsen worden na de lockdown op school gemaakt.
 • Elke dag zijn er voor de groepen 3-8 vaste momenten waarop er instructie gegeven wordt.
 • We maken gebruik van 1 link via jitsi meet, zo hoeft u maar 1 keer in te loggen en kunnen de kinderen van de verschillende groepen wisselen als het hun tijd is. Deze link en de tijden vindt u in het weekrooster.
 • De school is gesloten, het plein ook. Dat betekent dat er niet gespeeld mag worden.
 • De twee weken kerstvakantie is vakantie.
 • In geval van een zieke leerling of een coronabesmetting moeten de leerlingen nog steeds ziek of in quarantaine gemeld worden.
 • De lockdown duurt tot en met maandag 18 januari. In de week ervoor krijgen we te horen of we langer dicht blijven. Dan zullen we u in ieder geval informeren hoe we verder gaan.

 

We hopen op deze manier de ontwikkeling van de leerlingen gaande te houden en informeren u waar nodig via de mail of op de website.

Mocht u er niet uitkomen, dan kan u zich in eerste instantie richten tot de groepsleerkracht en vervolgens tot juf Petra of meester De Jong.

Uw kind(eren) zijn veilig bij ons!

Ook dit jaar hebben we als BHV-team weer een training gevolgd. Het was de eerste keer dat we het grootste deel online gedaan hebben, uiteraard kan dat niet met alle onderdelen van de training. Hieronder wat actiebeelden, waarna we een hartelijk applaus kregen van de aanwezige kinderen die zich weer veilig weten voor komend jaar.

 

Meet the teacher!

 

Onze school is aangesloten bij ‘En dan ben je leraar’: het project om meer personeel te werven voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Het personeelstekort is landelijk namelijk nog steeds een nijpend probleem. Ook onze vacature is bij dit platform bekend. 

Op dit moment is er een nieuwe campagne vanuit deze werkgroep. Met ‘Meet the teacher’ willen wij samen met hen geïnteresseerden de kans geven om in gesprek te gaan met huidige leerkrachten. Zo kan men ontdekken hoe het is om voor de klas te staan.

Graag brengen we u als ouder/verzorger of betrokkene bij de school ook op de hoogte van dit online evenement. Mogelijk wilt u zelf eens in gesprek over werken in het onderwijs of kent u iemand waarvan u denkt dat deze hiervoor geschikt is. Moedig hem/haar gerust aan. U kunt ook helpen door het account van En dan ben je leraar te volgen op Linkedin, Facebook en/of Instagram en berichten over dit evenement te ‘liken’ of te delen.

Alvast hartelijk dank! Meer informatie vindt u op www.endanbenjeleraar.nl/meet

Verkeer en Veiligheid 

-U heeft vast gezien dat meester de Jong de gevaarlijke verkeerssituatie bij IJVV onder de aandacht heeft gebracht d.m.v. een filmpje op de website. 

-We merken dat de 1,5 meter afstand niet altijd goed gehanteerd wordt door de ouders bij het hek. Om drukte te voorkomen wijzen we u op onderstaande punten: 

 • Als de kleuters naar het plein gebracht worden en de juf is op het plein, dan heeft het onze voorkeur dat de ouders niet blijven staan bij het hek, maar direct weer naar huis gaan. 
 • Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen en alleen kinderen in de groepen 3, 4 en 5 hebben: We attenderen u erop dat uw kinderen gebracht en gehaald kunnen worden via  het hek bij de zij-ingang. 

Eenrichtingsverkeer: Denkt u er aan om met de auto Grafhorst binnen te komen bij ‘van der Weerd’ en na het ophalen van de kinderen Grafhorst weer te verlaten via de Dirkje Kerkemaat. 

-De morgens worden donkerder. We zien al dat er kinderen extra goed zichtbaar zijn met de felgekleurde hesjes.  

Met dank aan onze actieve verkeerscommissie!