Startgesprekken

Op DV. donderdag 3 en maandag 7 september zullen er gespreksavonden zijn: de startgesprekken. Wij willen u vragen om het formulier samen met uw kind(eren) in te vullen en mee te nemen naar de gespreksavond. Het formulier zal maandag 31 augustus ook aan de leerlingen meegegeven worden, zodat u het niet zelf hoeft te printen.

 De uitnodiging waarin u uw voorkeur voor datum en/of tijd kunt aangeven is verstuurd per email. Heeft u deze niet binnen, wilt u dan contact opnemen met de administratie? (administratie@smdbhetvisnet.nl)

 

We hanteren een looproute, u kunt de school binnentreden bij de hoofdingang of kleuteringang. De uitgang voor groep 6-8 is door de personeelskamer, voor de overige groepen kan u bij de tussengang of groep 5 de school verlaten.

Bij de ingangen kunt u uw handen desinfecteren. We verwachten dat u bij klachten thuis blijft!

Coronamaatregelen

Corona woedt nog steeds om ons heen. In het voorjaar had dit grote impact op veel gezinnen. Nog steeds zijn we niet van het virus verlost. Als team hebben we nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om besmetting op onze school te voorkomen. Naast de algemene regels van het RIVM hebben we een aantal aanvullende besluiten genomen:

 • Tot de herfstvakantie draaien we met het continurooster. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we deze periode verlengen.
 • De groepen 3-5 gebruiken de zijingang.
 • Kleuters worden bij het kleuterhek gebracht en gaan met de juf naar binnen.
 • De huisbezoeken aan de nieuwe gezinnen worden niet gedaan.
 • De prentenbieb kan voorlopig niet gehouden worden.
 • De traktaties bij verjaardagen moeten verpakt zijn.
 • De gymzaal van de PZ is voorlopig niet open. Groep 7 en 8 zullen buiten sporten als het weer het toelaat.
 • Per activiteit die op of door school gehouden wordt, zal bekeken worden of deze doorgaat

 

Mag een kind met een verkoudheid naar school?

Voor alle kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school  mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • als een huisgenoot positief is getest op COVID-19

We hopen met deze maatregelen het virus buiten de deur te houden, wetend dat ons leven en onze gezondheid niet in onze hand ligt, maar in de handen van onze Vader in de Hemel.

Informatiemiddag

Tijdens de informatiemiddag kunt u de klas van uw kind bezoeken.

Dit betekent dat uw kind u in zijn/haar klas mag rondleiden om daar van alles over te vertellen en te laten zien. (eigen plekje, boeken, materialen etc) Ook is de leerkracht aanwezig om informatie te geven. U kunt met uw kind de klas bezoeken. Ook zal er dan een informatiebrief liggen, waar de benodigde groepsinformatie op staat.  Kunt u niet aanwezig zijn, dan wordt de informatiebrief aan uw kind meegegeven. Het is niet de bedoeling dat er kinderen zonder ouders in de school rondlopen. Kleine broertjes/zusjes mogen best mee, als u ze bij u houdt.

 I.V.M. de geldende Coronamaatregelen hebben we de informatiemiddag opgesplitst in drie tijdvakken.

 15.00 u. gezinnen wiens achternaam begint met A-H
 15.30 u.  gezinnen wiens achternaam begint met I-P
 16.00 u. gezinnen wiens achternaam begint met Q-Z

 We hanteren looproutes in de school. Voor de groepen 1-5 gaat u de kleuter ingang in en de uitgang is  in de tussengang of bij groep 5. Voor de groepen 6-8 komt u bij de hoofdingang binnen en verlaat u de school via de personeelskamer.

 We gaan er vanuit dat als u verkoudheidsklachten heeft, u de informatiemiddag overslaat. De anderhalve meter afstand tussen volwassenen moet gehandhaafd worden. We rekenen op uw medewerking. 

Tips van de ANWB!!!

De ANWB draagt zorg voor een veilig fietsklimaat bij scholen. Lees hieronder hun tips om veilig van en naar school te komen!

Weer naar school!

Fotobehang Cartoon jongen op een fiets geïsoleerd op witte ...

Jaaropening

Aanstaande maandag beginnen we het jaar gezamenlijk op het plein. De ouders van de leerlingen van groep 1-3 worden uitgenodigd om met hun kinderen om 08.30u op het kleuterplein te komen. De juffen zullen daar ook zijn en u meenemen naar het fietsenplein. Na de opening nemen ze de leerlingen mee naar binnen.

De leerlingen van groep 4-8 mogen zich verzamelen op het grote plein voor. Naast de jaaropening zal ook het nieuwe plein officieel in gebruik genomen worden.

We rekenen erop dat de ouders die welkom zijn zelf rekening houden met de anderhalve meter. We gaan er van uit dat als u verkoudheidsklachten heeft, u niet aanwezig bent bij de jaaropening.

Het spijt ons dat we het jaar niet op de gebruikelijke wijze kunnen openen, we weten dat u daar begrip voor heeft.