Storing

Helaas kampen we met een storing op de stream. De leerlingen mogen gewoon hun werk gaan maken voor zover dat lukt. Probeer wel op de vaste tijden in te loggen en te zien of de stream werkt.

 

info van de GGD

Advies Outbreak Management Team

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona gerelateerde klachten hebben.

Aanmelden test

Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer van GGD IJsselland: 088 – 443 03 70.

Onderzoek
Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats naar de mate van verspreiding van Covid-19 op scholen. Op de website van het RIVM  kunt u de tot dusver bekende informatie en onderzoeken vinden.
Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de mate van verspreiding van corona op scholen in kaart te brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie zullen alle leerlingen van klassen waarin een positief geteste leerkracht of leerling gevonden is, getest worden.

Informatie en bereikbaarheid
Wij zijn bezig een speciaal scholenteam in te richten om scholen actiever te benaderen en te adviseren als er besmettingen zijn bij leerlingen en/of leraren. U krijgt hierover zo snel mogelijk meer informatie van de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts verbonden aan uw school.

Driestar Journaal

Hogeschool Driestar heeft ook in deze lockdown periode weer elke dag een bijbelverhaal klaarstaan voor u. We raden het erg aan om hier gebruik van te maken. U kunt zelf een moment kiezen om dit samen te kijken. Bijvoorbeeld na de lunch.

https://www.driestar-hogeschool.nl/landingspagina-s/driestarjournaal

Jubileum juf Gerda

De maand december was voor juf Gerda een maand om niet te vergeten. Al 25 jaar is zij als vrijwilliger verbonden aan de School met de Bijbel het Visnet te Grafhorst. Daar doet ze getrouw de typecursussen met leerlingen en ook is de computerjuf voor de jongere groepen.

Juf Gerda is in het zonnetje gezet door middel van een mooie bos bloemen en natuurlijk gebak eten met haar leerlingen.

Noodopvang

Onze school biedt de noodopvang aan zoals we dat horen te doen. We verwijzen u voor de spelregels naar de site van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang, dan kunt u bellen met de school.

Schoolsluiting

Zojuist heeft het kabinet besloten om per woensdag de scholen te sluiten. Een lockdown van bijna vijf weken. Een situatie waar we mee te dealen hebben. Tegelijkertijd een hele opgave voor u als ouder om de kinderen thuis onderwijs te geven. Daar gaan we u zo veel mogelijk in ondersteunen. We hebben geprobeerd de lessen vanuit het voorjaar te vertalen naar een iets gewijzigde aanpak voor deze lockdown.

 

We hebben als team de volgende besluiten genomen:

 • Het kerstfeest wordt naar voren gehaald en morgen gevierd in de klassen. We doen dit zonder livestream voor ouders.
 • Morgen gaan alle boeken/werkjes/werkbladen mee naar huis. Zorgt u voor een grote shopper/tas per leerling?
 • De kleuters kunnen deze week de werkjes en werkbladen maken die ze meekrijgen
 • In de weken na de kerstvakantie kunnen de werkjes en werkbladen van de kleuters via Onderbouwd gedownload worden. We gaan uit van minimaal 1 per dag.
 • Voor de ouders van de kleuters volgt er een instructiemoment over de werkwijze van Onderbouwd. U wordt hier nader over geïnformeerd.
 • De leerlingen van 3-8 krijgen van de leerkracht een weekrooster mee waarop staat wat ze elke dag moeten doen.
 • We richten vanaf woensdag het thuisonderwijs in voor groep 3-8 op de hoofdvakken Taal Rekenen en Spelling
 • Dit mag pas gemaakt worden nadat er online instructie is gevolgd
 • Daarnaast moet er elke week psalm of catechismus geleerd worden.
 • De toetsen worden na de lockdown op school gemaakt.
 • Elke dag zijn er voor de groepen 3-8 vaste momenten waarop er instructie gegeven wordt.
 • We maken gebruik van 1 link via jitsi meet, zo hoeft u maar 1 keer in te loggen en kunnen de kinderen van de verschillende groepen wisselen als het hun tijd is. Deze link en de tijden vindt u in het weekrooster.
 • De school is gesloten, het plein ook. Dat betekent dat er niet gespeeld mag worden.
 • De twee weken kerstvakantie is vakantie.
 • In geval van een zieke leerling of een coronabesmetting moeten de leerlingen nog steeds ziek of in quarantaine gemeld worden.
 • De lockdown duurt tot en met maandag 18 januari. In de week ervoor krijgen we te horen of we langer dicht blijven. Dan zullen we u in ieder geval informeren hoe we verder gaan.

 

We hopen op deze manier de ontwikkeling van de leerlingen gaande te houden en informeren u waar nodig via de mail of op de website.

Mocht u er niet uitkomen, dan kan u zich in eerste instantie richten tot de groepsleerkracht en vervolgens tot juf Petra of meester De Jong.