Inschrijfavond

Gesprekavonden sociaal – emotioneel

Op D.V. donderdagavond 12 november staat een ‘gespreksavond sociaal- emotioneel’ gepland. Helaas zijn we door de coronamaatregelen genoodzaakt om de gespreksavond telefonisch (of via videobellen) te organiseren.

De leerkrachten/ leerlingen hebben de vragenlijsten van Zien!, sociogram of Onderbouwd ingevuld.
Bij opvallende/ zorgelijke resultaten op sociaal emotioneel gebied ontvangt u aan het begin van die week door middel van een aparte e-mail van de eigen leerkracht waarin staat dat u die avond gebeld wordt.

Krijgt u geen mailtje maar heeft u vanuit uw kant wel zorgen over het sociaal- emotioneel welbevinden van uw kind(eren) dan kunt u zelf de leerkracht mailen.

Team School met de Bijbel ‘het Visnet’

Van de verkeersouders…

Beste Ouders,

 

IK WIL JE ZIEN!!

 

De dagen worden korter, de ochtenden schemerig. 

Tijd om het verkeershesje aan te doen! 

Heeft uw kind hem al? 

Het gaat om zijn/haar veiligheid en voor de veiligheid van onze naaste! 

Laten we er samen voor gaan om  de verkeershesjes te dragen! 

Heeft uw kind hem nog niet? U kunt een mailtje sturen naar paula@smdbhetvisnet.nl  Vermeld daarbij de naam van uw kind en de groep.

 

 

AAN in het donker

Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je valt dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Gelukkig gaan de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Sta jij ook AAN? Op deze pagina ontdek je hoe je meedoet en hoe je anderen helpt veilig thuis te komen. 

 

 

 

https://vvn.nl/fietsverlichting

 

 

Een Groet van de,

De Verkeerscommissie 

Christelijke kinderboekenweek 30 september t/m 10 oktober 2020

Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met de Christelijke Kinderboekenweek. 

Het thema van de Boekenweek is ‘EN TOEN?’ Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken de wereld van toen door het lezen van boeken.

Op school hopen we 3 themahoeken in te richten. En in alle groepen gaan we, rond dit thema, met boeken en lezen aan de slag.

Er is bij de start van de kinderboekenweek een ontzettend leuke verrassing…. Rara, wat zou dat kunnen zijn?!

Meldt u aan voor de OAC-app!!!

De OAC heeft in haar laatste vergadering besloten de communicatie met ouders iets anders aan te pakken. Ze hebben besloten een OAC-app in het leven te roepen. Deze groepsapp zal gebruikt worden om u uit te nodigen om mee te helpen met activiteiten, klussen, schoonmaakwerkzaamheden en alle andere dingen die de OAC regelt. U kan u aanmelden bij de directeur. Stuur een appje naar 06-39241432 dan zal hij u toevoegen in de groepsapp. We hopen op deze manier een eenduidige communicatie te krijgen. 

Mag mijn kind naar school?

Regelmatig krijgen we de vraag of uw kind welkom is op school. In de bijlage hieronder kunt u zelf ontdekken of uw kind welkom is. Let op: deze beslisboom is vanaf 21 september voor alle kinderen van 0 – 12 jaar te hanteren.

Beslisboom neusverkouden kind toelaten op school

Oud papier

Sinds vele jaren zijn de inwoners van Grafhorst gewend aan het maandelijks ophalen van oud papier ten bate van de basisschool het Visnet. De inzameling van oud papier zorgt echter voor steeds minder inkomsten voor de school.

De oud papierprijs is de afgelopen jaren drastisch gedaald, de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Voor de beeldvorming: vorige jaren was het 8,5 cent bij minstens 3.000 kg en 5 cent bij minder dan 3.000 kilo. Vanaf 2020 liggen de bedragen op 6 cent bij meer dan 3.000 kilo en 5 cent bij minder dan 3.000 kilo. Daarbij zijn de vaste kosten voor het ophalen van de container dit jaar weer omhoog gegaan waardoor de netto opbrengst steeds lager uitvalt. De netto opbrengst in 2019 was 1.800 euro. 2020 is vanwege Corona geen representatief jaar. De prognose voor 2020 was ongeveer 1.000 euro (minder dan 100 euro per ophaalbeurt). Hiervoor gaan onze vrijwilligers wel 12 keer per jaar in weer en wind langs de deuren.

Wat ook meespeelt, is dat ons dit jaar 2 vrijwilligers zijn ontvallen waardoor het aantal vrijwilligers te weinig is om het oud papier op te halen in Grafhorst. Het vinden van nieuwe vrijwilligers, de organisatie van de inzameling en het vervoermiddel wat nodig aan vervanging toe is, zijn punten van zorg.

Alles overziend hebben wij als schoolbestuur besloten met ingang van 4 september 2020 te stoppen met het inzamelen van oud papier. Het breken met een jarenlange traditie doet pijn.

Het stoppen van het inzamelen van oud papier was een moeilijk besluit, maar de kosten en de baten zijn niet meer in verhouding.

Als bestuur willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de jarenlange werkzaamheden om het oud papier in te zamelen.

Het oud papier kunt u inleveren via de gemeente of via een goed doel zoals een kerk of bijv. Adullam (Gehandicaptenzorg –Woldweg 2 in IJsselmuiden).

Bestuur Smdb Het Visnet – Grafhorst

Voor opmerkingen of eventuele vragen:  secretaris@smdbhetvisnet.nl