dBoS (update)

We houden u weer even op de hoogte van DBos. Alle boeken zijn inmiddels gesaneerd door onze leesconsulent Marjan Albers en een collega. Heel wat boeken zijn afgeschreven... Dit betekent natuurlijk niet dat ze niet meer gelezen (gaan) worden! Omdat de nieuwe bieb voorlopig nog niet open is lezen we tijdelijk deze boeken. Op termijn maken we er zwerfboeken van of geven we deze weg.  

In de periode t/m de zomervakantie zullen er 1,5 boek per schoolkind nieuw worden aangeschaft. Daarnaast zijn we bezig met de aanschaf van nieuw meubilair voor in de bieb. De uitleencomputer heeft onze ICT-vrijwiliger Hugo van Dort al geregeld. Kortom.. we maken er wat moois van! 

We hebben afscheid genomen van ‘biebmoeder’ Ria Boer. Biebvrijwilligers Aly Beens en Reina Boer blijven betrokken bij de (prenten)bibliotheek. Fijn! We zijn blij dat Johanneke Nagelhout, Tineke van Rijn en Gerieke Goossen aangegeven hebben om zich in te willen zetten als biebvrijwilliger. Hoe we dit verder vorm gaan geven, dat bekijken we nog. 

Uurtje voor de klas

Onze school ondersteunt het project ‘En dan ben je leraar’: een gezamenlijk initatief om aandacht te vragen voor het lerarentekort en meer personeel te werven.

 

Uurtje voor de klas’ is een evenement vanuit dit project. Van 8 t/m 12 maart openen we de deuren voor geïnteresseerden. Zowel voor scholieren als voor zij-instromers is dit dé kans om op een school naar keuze te ervaren hoe het is om les te geven!

 

We hopen dat ook u dit intiatief een warm hart toedraagt. Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan ‘ Uurtje voor de klas’, willen we jullie vragen berichten op social media te delen en je netwerk te attenderen op deze kans. Dit kan via Instagram, Facebook en/of LinkedIn.

 

Alvast bedankt!

 

Meer informatie en aanmelding via www.uurtjevoordeklas.nl

Aangepast Snottebellenbeleid

Het zogenoemde snottebellenbeleid is aangepast.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die:

  • af en toe hoesten;
  • bekende chronische luchtwegklachten hebben;
  • bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Beslisboom

 

Noemt u bij een ziekmelding graag of het gaat om een gewone ziekmelding of dat het thuisblijven vanwege de maatregelen is.

Storing

Helaas kampen we met een storing op de stream. De leerlingen mogen gewoon hun werk gaan maken voor zover dat lukt. Probeer wel op de vaste tijden in te loggen en te zien of de stream werkt.

 

info van de GGD

Advies Outbreak Management Team

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona gerelateerde klachten hebben.

Aanmelden test

Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer van GGD IJsselland: 088 – 443 03 70.

Onderzoek
Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats naar de mate van verspreiding van Covid-19 op scholen. Op de website van het RIVM  kunt u de tot dusver bekende informatie en onderzoeken vinden.
Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de mate van verspreiding van corona op scholen in kaart te brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie zullen alle leerlingen van klassen waarin een positief geteste leerkracht of leerling gevonden is, getest worden.

Informatie en bereikbaarheid
Wij zijn bezig een speciaal scholenteam in te richten om scholen actiever te benaderen en te adviseren als er besmettingen zijn bij leerlingen en/of leraren. U krijgt hierover zo snel mogelijk meer informatie van de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts verbonden aan uw school.

Driestar Journaal

Hogeschool Driestar heeft ook in deze lockdown periode weer elke dag een bijbelverhaal klaarstaan voor u. We raden het erg aan om hier gebruik van te maken. U kunt zelf een moment kiezen om dit samen te kijken. Bijvoorbeeld na de lunch.

https://www.driestar-hogeschool.nl/landingspagina-s/driestarjournaal