De lunch op school

Wat is een gezonde lunch? | Voedingscentrum

Nu het continurooster volgend schooljaar definitief is, hebben we met het MT en de MR nagedacht over de invulling van de lunch. We hebben de onderstaande richtlijn opgesteld die we zullen opnemen in de schoolgids.

De lunch wordt in de klas door de leerlingen genuttigd. Daar is de groepsleerkracht bij aanwezig. Na de lunch spelen de leerlingen een half uur buiten onder toezicht van de pleinwacht. De pleinwacht voor de middagpauze bestaat uit vrijwilligers die zich daarvoor hebben aangemeld. Als team vinden we een gezonde lunch belangrijk. Daar hoort in onze ogen geen snoep, koek of andere zoetigheid bij. We willen u vragen om deze dingen dan ook niet mee te geven voor de lunch. Tijdens de lunch kan de leerkracht zorgen voor een educatief moment door een gesprek met de leerlingen te voeren of een activiteit op het digibord te doen. Rust is echter het uitgangspunt van de lunch.  

BSO

Na de inventarisatie die is uitgezet onder de ouders is gebleken dat een buitenschoolse opvang voor onze school niet haalbaar is. We hebben op de maandag en de woensdag 1 aanmelding en op de donderdag 2. We zullen per dag minimaal 5 aanmeldingen moeten hebben en daarnaast een goede kans op groei moeten zien.

Nu is er wel een mogelijkheid om BSO te regelen, maar dan in een andere vestiging van Prokino. Mocht hiervoor interesse zijn, dan kan u zich melden bij meester De Jong. We kunnen u ook in contact brengen met een gastouderbureau.

Zit er nog iets van uw gading bij?

We zijn de school aan het opruimen. Zit er nog iets bij wat u wel wat lijkt? Laat maar weten. Wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Leuke vakantietips vanuit de bibliotheek!

De bibliotheek organiseert gratis online workshops (KidsLabs) rondom ontwerpen, techniek etc.

Wat kun je bijvoorbeeld maken of leren? Weven, flipperkast, haken met je handen, mini-voetbaltafel, rijdende auto, minipiano en nog meer.

Meer informatie is te vinden op onderstaande flyer:

210215 Biebnieuws EXTRA Dagelijks creatief in de voorjaarsvakantie

of via https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda?id=0&location_id=0&start=10

 

dBoS (update)

We houden u weer even op de hoogte van DBos. Alle boeken zijn inmiddels gesaneerd door onze leesconsulent Marjan Albers en een collega. Heel wat boeken zijn afgeschreven... Dit betekent natuurlijk niet dat ze niet meer gelezen (gaan) worden! Omdat de nieuwe bieb voorlopig nog niet open is lezen we tijdelijk deze boeken. Op termijn maken we er zwerfboeken van of geven we deze weg.  

In de periode t/m de zomervakantie zullen er 1,5 boek per schoolkind nieuw worden aangeschaft. Daarnaast zijn we bezig met de aanschaf van nieuw meubilair voor in de bieb. De uitleencomputer heeft onze ICT-vrijwiliger Hugo van Dort al geregeld. Kortom.. we maken er wat moois van! 

We hebben afscheid genomen van ‘biebmoeder’ Ria Boer. Biebvrijwilligers Aly Beens en Reina Boer blijven betrokken bij de (prenten)bibliotheek. Fijn! We zijn blij dat Johanneke Nagelhout, Tineke van Rijn en Gerieke Goossen aangegeven hebben om zich in te willen zetten als biebvrijwilliger. Hoe we dit verder vorm gaan geven, dat bekijken we nog. 

Uurtje voor de klas

Onze school ondersteunt het project ‘En dan ben je leraar’: een gezamenlijk initatief om aandacht te vragen voor het lerarentekort en meer personeel te werven.

 

Uurtje voor de klas’ is een evenement vanuit dit project. Van 8 t/m 12 maart openen we de deuren voor geïnteresseerden. Zowel voor scholieren als voor zij-instromers is dit dé kans om op een school naar keuze te ervaren hoe het is om les te geven!

 

We hopen dat ook u dit intiatief een warm hart toedraagt. Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan ‘ Uurtje voor de klas’, willen we jullie vragen berichten op social media te delen en je netwerk te attenderen op deze kans. Dit kan via Instagram, Facebook en/of LinkedIn.

 

Alvast bedankt!

 

Meer informatie en aanmelding via www.uurtjevoordeklas.nl

Aangepast Snottebellenbeleid

Het zogenoemde snottebellenbeleid is aangepast.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die:

  • af en toe hoesten;
  • bekende chronische luchtwegklachten hebben;
  • bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Beslisboom

 

Noemt u bij een ziekmelding graag of het gaat om een gewone ziekmelding of dat het thuisblijven vanwege de maatregelen is.