Nieuwe indeling N760

Gistermiddag heeft meester De Jong namens onze school meegedaan aan een live webinar over de nieuwe indeling van de N760, beter bekend als de Grafhorsterweg. De provincie heeft twee situaties kenbaar gemaakt en de voorkeur gaat uit naar een fietspad dat langs de Lidl loopt tot aan Gemar. Het fietspad wordt een tweerichtingenfietspad. Echter zit in deze variant een groot voordeel, namelijk dat het fietspad geheel los komt te liggen van de weg, een echte veiligheidsimpuls.

Meester De Jong heeft namens de school zijn bezwaren geuit tegen deze variant. Vooral het fietsverkeer uit Genemuiden dat met name ’s morgens onze jeugd tegen zal gaan komen baart de school zorgen. Gisterenavond is er nog een inspraaksessie gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden. De omwonenden begrijpen de zorgen van de school erg goed. Ook de verkeerscommissie was vertegenwoordigd!

Op de website van de provincie is meer info te vinden over het project. Dit deel van de weg naar Genemuiden zal in 2022 afgerond moeten zijn. Uiteraard houden we u op de hoogte.

 

 

Biebnieuws voor in de zomer

Lezen is en blijft belangrijk. Ook in de zomervakantie. Enkele tips vanuit de bibliotheek:

2107 Biebnieuws Zomerlezen

Informatiebijeenkomsten Grafhorsterweg

Middels dit bericht een uitnodiging om geïnformeerd te worden.

 

Beste vertegenwoordigers van belanghebbenden,

 

Hierbij wil ik u informeren over geplande informatiemomenten voor het project N760. Wij willen u en bewoners graag een update geven voor de zomervakantie. Vandaag zijn er brieven gestuurd naar direct aanwonenden langs de N760 met een uitnodiging.

De voorbereiding van het communicatiemoment vraagt op het moment veel tijd. Daardoor lukt het ons pas om u na de volgende informatiebijeenkomst te spreken.

 

Informatiebijeenkomst 6 juli

Dinsdag 6 juli organiseren wij nieuwe informatiebijeenkomsten. Hierbij zullen wij de stand van zaken presenteren en is er ruimte voor vragen via de WhatsApp en chat in YouTube. De rondes zijn:

  • Voor belanghebbenden in IJsselmuiden en Grafhorst

Tijdstip: 14:00

  • Voor belanghebbenden in Kamperzeedijk-kernen en het buitengebied van  Genemuiden

Tijdstip: 15:30

 

De uitzendingen zijn te volgen via onze website www.overijssel.nl/N760.

 

Verbetering fietsveiligheid Grafhorsterweg

Zoals in de informatiebijeenkomst van februari naar voren gekomen, zijn wij van plan de fietsveiligheid tussen de rotonde Plasweg en Grafhorst te verbeteren. Hiervoor zijn twee varianten verder ingepast en afgewogen.

Het kost meer tijd dan van te voren voorzien, om tot een zorgvuldige afweging te komen. Het is de verwachting dat wij hier tijdens de informatiebijeenkomst meer duidelijkheid over kunnen geven. Helaas lukt het pas om na de informatiebijeenkomst het gesprek aan te gaan. Voor direct aanwonden is er een spreekuur geopend:

  • Dinsdag 6 juli in de avond
  • Woensdag 7 juli in de ochtend en middag

 

Inschrijven voor het spreekuur kan via www.overijssel.nl/N760.

 

Wij gaan graag weer met u in gesprek

Graag gaan wij met u in gesprek na de informatiebijeenkomst over de updates in de informatiebijeenkomst.

Wij zien u graag op het spreekuur. Mocht de tijd te beperkt zijn, dan plannen wij graag een vervolgafspraak in.

 

Heeft u nog vragen?

Meer informatie is te vinden op onze website www.overijssel.nl/N760. Als er nog vragen zijn over dit bericht, de planning, de informatiebijeenkomst of het spreekuur, dan hoor ik dit graag.

 

Met vriendelijke groet en een fijn weekend gewenst,

 

A.H. (Hannah) Kalsbeek

Projectmedewerker Wegen en Kanalen

N760 – N765 – N332 – N343 Rotonde Bisschopsstraat – ondersteuning Cluster Omgevingsmanagement

Assistent omgevingsmanager N307 Roggebot-Kampen

Team WKIR | 32 uur aanwezig | telefoon 06 501 64 434

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

 

 

De lunch op school

Wat is een gezonde lunch? | Voedingscentrum

Nu het continurooster volgend schooljaar definitief is, hebben we met het MT en de MR nagedacht over de invulling van de lunch. We hebben de onderstaande richtlijn opgesteld die we zullen opnemen in de schoolgids.

De lunch wordt in de klas door de leerlingen genuttigd. Daar is de groepsleerkracht bij aanwezig. Na de lunch spelen de leerlingen een half uur buiten onder toezicht van de pleinwacht. De pleinwacht voor de middagpauze bestaat uit vrijwilligers die zich daarvoor hebben aangemeld. Als team vinden we een gezonde lunch belangrijk. Daar hoort in onze ogen geen snoep, koek of andere zoetigheid bij. We willen u vragen om deze dingen dan ook niet mee te geven voor de lunch. Tijdens de lunch kan de leerkracht zorgen voor een educatief moment door een gesprek met de leerlingen te voeren of een activiteit op het digibord te doen. Rust is echter het uitgangspunt van de lunch.  

BSO

Na de inventarisatie die is uitgezet onder de ouders is gebleken dat een buitenschoolse opvang voor onze school niet haalbaar is. We hebben op de maandag en de woensdag 1 aanmelding en op de donderdag 2. We zullen per dag minimaal 5 aanmeldingen moeten hebben en daarnaast een goede kans op groei moeten zien.

Nu is er wel een mogelijkheid om BSO te regelen, maar dan in een andere vestiging van Prokino. Mocht hiervoor interesse zijn, dan kan u zich melden bij meester De Jong. We kunnen u ook in contact brengen met een gastouderbureau.

Zit er nog iets van uw gading bij?

We zijn de school aan het opruimen. Zit er nog iets bij wat u wel wat lijkt? Laat maar weten. Wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Leuke vakantietips vanuit de bibliotheek!

De bibliotheek organiseert gratis online workshops (KidsLabs) rondom ontwerpen, techniek etc.

Wat kun je bijvoorbeeld maken of leren? Weven, flipperkast, haken met je handen, mini-voetbaltafel, rijdende auto, minipiano en nog meer.

Meer informatie is te vinden op onderstaande flyer:

210215 Biebnieuws EXTRA Dagelijks creatief in de voorjaarsvakantie

of via https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda?id=0&location_id=0&start=10