Een nieuwe look voor onze school

Vorig jaar is een begin gemaakt met het introduceren van een nieuwe huisstijl. Tot nog toe ontbrak een belangrijk onderdeel: een nieuw logo. Dagen lang was het verborgen achter een grijs zeildoek.

In deze projectweek onthulde juf Paula Zijderveld het nieuwe kleurrijke logo. Op de kijkavond werd dit  gevierd met bijpassende chocolaatjes voor alle bezoekers. Het logo komt ook terug in de nieuwe vlag die vanaf de onthulling dagelijks wappert.

De betekenis is nog steeds hetzelfde. Bovenaan wordt de Bijbel symbolisch weergegeven met daarin het Visnet van het Evangelie. Het kleurrijke in de vissen staat voor de diversiteit van leerlingen en volwassenen binnen de school. Allen hebben we hetzelfde nodig: behouden te worden door bloed dat Christus stortte. Het bloed dat reinigt van alle zonden.