Christelijke kinderboekenweek 30 september t/m 10 oktober 2020

Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met de Christelijke Kinderboekenweek. 

Het thema van de Boekenweek is ‘EN TOEN?’ Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken de wereld van toen door het lezen van boeken.

Op school hopen we 3 themahoeken in te richten. En in alle groepen gaan we, rond dit thema, met boeken en lezen aan de slag.

Er is bij de start van de kinderboekenweek een ontzettend leuke verrassing…. Rara, wat zou dat kunnen zijn?!

Meldt u aan voor de OAC-app!!!

De OAC heeft in haar laatste vergadering besloten de communicatie met ouders iets anders aan te pakken. Ze hebben besloten een OAC-app in het leven te roepen. Deze groepsapp zal gebruikt worden om u uit te nodigen om mee te helpen met activiteiten, klussen, schoonmaakwerkzaamheden en alle andere dingen die de OAC regelt. U kan u aanmelden bij de directeur. Stuur een appje naar 06-39241432 dan zal hij u toevoegen in de groepsapp. We hopen op deze manier een eenduidige communicatie te krijgen. 

Mag mijn kind naar school?

Regelmatig krijgen we de vraag of uw kind welkom is op school. In de bijlage hieronder kunt u zelf ontdekken of uw kind welkom is. Let op: deze beslisboom is vanaf 21 september voor alle kinderen van 0 – 12 jaar te hanteren.

Beslisboom neusverkouden kind toelaten op school

Oud papier

Sinds vele jaren zijn de inwoners van Grafhorst gewend aan het maandelijks ophalen van oud papier ten bate van de basisschool het Visnet. De inzameling van oud papier zorgt echter voor steeds minder inkomsten voor de school.

De oud papierprijs is de afgelopen jaren drastisch gedaald, de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Voor de beeldvorming: vorige jaren was het 8,5 cent bij minstens 3.000 kg en 5 cent bij minder dan 3.000 kilo. Vanaf 2020 liggen de bedragen op 6 cent bij meer dan 3.000 kilo en 5 cent bij minder dan 3.000 kilo. Daarbij zijn de vaste kosten voor het ophalen van de container dit jaar weer omhoog gegaan waardoor de netto opbrengst steeds lager uitvalt. De netto opbrengst in 2019 was 1.800 euro. 2020 is vanwege Corona geen representatief jaar. De prognose voor 2020 was ongeveer 1.000 euro (minder dan 100 euro per ophaalbeurt). Hiervoor gaan onze vrijwilligers wel 12 keer per jaar in weer en wind langs de deuren.

Wat ook meespeelt, is dat ons dit jaar 2 vrijwilligers zijn ontvallen waardoor het aantal vrijwilligers te weinig is om het oud papier op te halen in Grafhorst. Het vinden van nieuwe vrijwilligers, de organisatie van de inzameling en het vervoermiddel wat nodig aan vervanging toe is, zijn punten van zorg.

Alles overziend hebben wij als schoolbestuur besloten met ingang van 4 september 2020 te stoppen met het inzamelen van oud papier. Het breken met een jarenlange traditie doet pijn.

Het stoppen van het inzamelen van oud papier was een moeilijk besluit, maar de kosten en de baten zijn niet meer in verhouding.

Als bestuur willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de jarenlange werkzaamheden om het oud papier in te zamelen.

Het oud papier kunt u inleveren via de gemeente of via een goed doel zoals een kerk of bijv. Adullam (Gehandicaptenzorg –Woldweg 2 in IJsselmuiden).

Bestuur Smdb Het Visnet – Grafhorst

Voor opmerkingen of eventuele vragen:  secretaris@smdbhetvisnet.nl

 

Startgesprekken

Op DV. donderdag 3 en maandag 7 september zullen er gespreksavonden zijn: de startgesprekken. Wij willen u vragen om het formulier samen met uw kind(eren) in te vullen en mee te nemen naar de gespreksavond. Het formulier zal maandag 31 augustus ook aan de leerlingen meegegeven worden, zodat u het niet zelf hoeft te printen.

 De uitnodiging waarin u uw voorkeur voor datum en/of tijd kunt aangeven is verstuurd per email. Heeft u deze niet binnen, wilt u dan contact opnemen met de administratie? (administratie@smdbhetvisnet.nl)

 

We hanteren een looproute, u kunt de school binnentreden bij de hoofdingang of kleuteringang. De uitgang voor groep 6-8 is door de personeelskamer, voor de overige groepen kan u bij de tussengang of groep 5 de school verlaten.

Bij de ingangen kunt u uw handen desinfecteren. We verwachten dat u bij klachten thuis blijft!

Coronamaatregelen

Corona woedt nog steeds om ons heen. In het voorjaar had dit grote impact op veel gezinnen. Nog steeds zijn we niet van het virus verlost. Als team hebben we nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om besmetting op onze school te voorkomen. Naast de algemene regels van het RIVM hebben we een aantal aanvullende besluiten genomen:

 • Tot de herfstvakantie draaien we met het continurooster. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we deze periode verlengen.
 • De groepen 3-5 gebruiken de zijingang.
 • Kleuters worden bij het kleuterhek gebracht en gaan met de juf naar binnen.
 • De huisbezoeken aan de nieuwe gezinnen worden niet gedaan.
 • De prentenbieb kan voorlopig niet gehouden worden.
 • De traktaties bij verjaardagen moeten verpakt zijn.
 • De gymzaal van de PZ is voorlopig niet open. Groep 7 en 8 zullen buiten sporten als het weer het toelaat.
 • Per activiteit die op of door school gehouden wordt, zal bekeken worden of deze doorgaat

 

Mag een kind met een verkoudheid naar school?

Voor alle kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school  mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • als een huisgenoot positief is getest op COVID-19

We hopen met deze maatregelen het virus buiten de deur te houden, wetend dat ons leven en onze gezondheid niet in onze hand ligt, maar in de handen van onze Vader in de Hemel.

Informatiemiddag

Tijdens de informatiemiddag kunt u de klas van uw kind bezoeken.

Dit betekent dat uw kind u in zijn/haar klas mag rondleiden om daar van alles over te vertellen en te laten zien. (eigen plekje, boeken, materialen etc) Ook is de leerkracht aanwezig om informatie te geven. U kunt met uw kind de klas bezoeken. Ook zal er dan een informatiebrief liggen, waar de benodigde groepsinformatie op staat.  Kunt u niet aanwezig zijn, dan wordt de informatiebrief aan uw kind meegegeven. Het is niet de bedoeling dat er kinderen zonder ouders in de school rondlopen. Kleine broertjes/zusjes mogen best mee, als u ze bij u houdt.

 I.V.M. de geldende Coronamaatregelen hebben we de informatiemiddag opgesplitst in drie tijdvakken.

 15.00 u. gezinnen wiens achternaam begint met A-H
 15.30 u.  gezinnen wiens achternaam begint met I-P
 16.00 u. gezinnen wiens achternaam begint met Q-Z

 We hanteren looproutes in de school. Voor de groepen 1-5 gaat u de kleuter ingang in en de uitgang is  in de tussengang of bij groep 5. Voor de groepen 6-8 komt u bij de hoofdingang binnen en verlaat u de school via de personeelskamer.

 We gaan er vanuit dat als u verkoudheidsklachten heeft, u de informatiemiddag overslaat. De anderhalve meter afstand tussen volwassenen moet gehandhaafd worden. We rekenen op uw medewerking.