Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming betreffende het schoolbeleid. De MR, het bestuur en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie.

Ouderactiviteiten-commissie (OAC)

De OAC bestaat uit vier ouders en een leerkracht. De taken die vaststaan voor de komende jaren zijn het organiseren van de avondvierdaagse en de eindschoonmaak. Er kunnen nog taken bijkomen in overleg met het team. Als er iets te organiseren valt, moet de OAC het ruim van tevoren weten. Zij kunnen ouders inzetten waar nodig en actie ondernemen naar de ouders toe.