Het jaarverslag is op te vragen via info@smdbhetvisnet.nl