Een nieuw leeshoekje…

We hebben een nieuw leeshoekje ingericht met als thema: “de gouden eeuw”. De leescoördinatoren hebben er weer veel werk van gemaakt.

Nieuw meubilair

We zijn heel blij met het nieuwe meubilair. Alles ziet er weer netjes uit. Kom gerust even kijken! Het oude meubilair krijgt een nieuwe functie in Irak.

Verslag MR vergadering januari toegevoegd

Het verslag van de MR vergadering van januari is bij de MR documenten toegevoegd.

Wij lezen met plezier!

In de vakantieperiode hebben wij heel veel leuke leesfoto’s ontvangen. De foto’s zijn in de school terug te vinden bij de zwerfboekenstations. Het is nog even spannend wie de leukste/mooiste foto heeft ingestuurd. Alle leerlingen hebben een compliment verdiend. Er is veel gelezen in de vakantie.

De voorbereidingen voor de Christelijke kinderboekenmaand zijn gestart. Het thema is: “door dik en dun”- vriendschap vieren. Ook in de Bijbel vinden we verhalen over bijzondere vriendschappen en over onvoorwaardelijke liefde.

We hebben een heel aantal nieuwe boeken aangeschaft rondom dit thema. Ook zijn we in het bezit van de ‘ werkmap voor basisscholen’. In elke klas zal er rondom de christelijke kinderboekenmaand gewerkt worden. Ook komt er in de school weer een mooi themahoekje!

De scholen gaan weer beginnen!

Na een welverdiende vakantieperiode is het deze maandagmorgen een drukte van belang op het schoolplein. De geluidsinstallatie staat klaar. Er is een lint gespannen.

Het is niet helemaal nieuw meer, evenals vorig jaar beginnen we het schooljaar gezamenlijk op het plein. Daarna opent meester van Rees het schooljaar. We lezen een stukje uit de Bijbel. Samen zingen we een psalm en bidden om Gods zegen.

Vaders, moeders en andere belangstellende gaan met de kinderen mee naar binnen op zoek naar de nieuwe klas. Het is gezellig druk. Rond negen uur gaat de bel. Volwassenen verlaten de lokalen op zoek naar koffie of thee. Leerkrachten en leerlingen gaan met elkaar aan het werk. Schooljaar 2018-2019 is begonnen.

Een nieuwe look voor onze school

Vorig jaar is een begin gemaakt met het introduceren van een nieuwe huisstijl. Tot nog toe ontbrak een belangrijk onderdeel: een nieuw logo. Dagen lang was het verborgen achter een grijs zeildoek.

In deze projectweek onthulde juf Paula Zijderveld het nieuwe kleurrijke logo. Op de kijkavond werd dit  gevierd met bijpassende chocolaatjes voor alle bezoekers. Het logo komt ook terug in de nieuwe vlag die vanaf de onthulling dagelijks wappert.

De betekenis is nog steeds hetzelfde. Bovenaan wordt de Bijbel symbolisch weergegeven met daarin het Visnet van het Evangelie. Het kleurrijke in de vissen staat voor de diversiteit van leerlingen en volwassenen binnen de school. Allen hebben we hetzelfde nodig: behouden te worden door bloed dat Christus stortte. Het bloed dat reinigt van alle zonden.