Project Leven in een land van vrede

Ons project kreeg de naam: Leven in een land van vrede. Dit naar aanleiding van het lied dat we allemaal geleerd hebben en met koningsdag zingen. Het eerste couplet wilden we uitwerken. Dit is in de werkjes terug te zien. 

Het koningshuis, samen werken, hand in hand, we hebben huizen gemaakt en wilden ook een kerk maken. Het ging echter anders dan we van te voren hadden bedacht. Toch willen we met de foto’s iets laten zien van wat we al gemaakt hadden. 

 

Lezen op mijn favoriete plek en creatieve werkjes tijdens thuis leren

Toen wij thuis moesten gaan leren, kregen we van de juf ook een leesbingo. Op de leukste plekjes mochten we gaan lezen. De juf heeft gevraagd om een foto te sturen van mijn favoriete leesplek. Op de foto’s kunt u zien welke plekken we allemaal hebben.

Ook zijn er onder ons die heel creatief bezig geweest zijn. Knutselen, verven, krijten, het is allemaal voorbij gekomen. Sommige hebben een foto hiervan gestuurd. Die willen we u laten zien.

Online dictee afnemen met juf Hanneke

Vandaag hebben we voor het eerst online het dictee gemaakt. Juf Hanneke las de woorden voor en wij moesten het opschrijven. Was best even spannend en wennen, maar het is gelukt. Iedereen heeft goed z’n best gedaan en er is heel netjes geschreven! Dit willen we wel vaker doen. 

Letterfeest

Afgelopen vrijdag hebben we, samen met onze moeder, vader, oma of tante het letterfeest gevierd. We zijn begonnen met soep, daarin zat lettervermicelli. Na de soep gingen we letterbingo doen. Toen dat klaar was begon de speurtocht. Door de hele school moesten we op zoek naar vragen. Het antwoord daarop schreven we op ons blad. Van elk antwoord moest een letter opgeschreven worden en die vormden samen de zin: HOERA IK LEES ALLES ZELF.

Juf Petra Koers heeft alles nagekeken en daarna de letterdiploma’s uitgedeeld. Wat zijn we trots op onze diploma! En wat was het gezellig om zo met elkaar bezig te zijn. 

workshop dieren maken van afvalmateriaal

Gisteren, 17 januari, hebben we een workshop gehad over het maken van dieren van plastic afvalmateriaal. We hebben allemaal verschillende dieren en robots gemaakt van verschillende materialen. Het was heel erg leuk om te doen. Kijkt u met ons mee bij de foto’s?