Project: Kikker en de vreemdeling

Ons thema was: Kikker en de vreemdeling. Door het lezen van het boek, het bekijken dan de platen, kwamen we erachter dat iedereen toch wel heel gemeen tegen rat deed. Zonder dat kikker en zijn vrienden rat echt kenden, hadden ze een oordeel over hem klaar. 

Door een fout van varkentje brandde het huis af Maar gelukkig bedacht rat hoe ze de brand het beste konden blussen. Kikker en zijn vriendjes keken in 1 keer heel anders tegen rat aan. Ze schaamden zich voor hoe ze zich gedragen hadden. 

Voor het project hebben wij het huis dat in brand stond nagemaakt. Gelukkig konden we het toch nog afmaken. We vinden het fijn dat u er toch nog wat van kan zien door middel van deze foto’s. Natuurlijk was het leuker geweest dat u even had kunnen kijken in de klas, maar helaas kan dat niet. 

Ons thema was Vriend en Vijand, in het kader van 75 jaar bevrijding. Een belangrijk iets dat we geleerd hebben; veroordeel niemand om zijn uiterlijk, afkomst etc… Zoals in de oorlog gebeurde met de Joden.

Workshop muziek met Quintus

Tijdens het voorleesontbijt is het prentenboek Moppereend voorgelezen. Naar aanleiding daarvan hebben we een workshop muziek gehad van Quintus. Het was erg leuk. We hebben verschillende liedjes over Moppereend geleerd. Ook hebben we muziek gemaakt met allerlei instrumenten. en we mochten de maat klappen bij een stukje uit het liedje. Ook hoorden we “moppermuziek” en “blijde muziek”. Aan onze gezichten kon je zien welke muziek we hoorden. 

Workshop fotografie

Op 10 januari hebben we met de klas een workshop over fotografie gehad. We mochten in een groepje met een camera aan de slag. We hebben ook buiten foto’s gemaakt. Er zijn portretfoto’s gemaakt van elkaar en ook foto’s van de klas. Het was hee leuk om te doen en we hebben we veel van geleerd. 

Letters opzoeken in de school

Samen met Arie de Letterkanarie hebben we al verschillende letters geleerd. Zo kennen we bijvoorbeeld al de letters p, e en n. Deze letters gingen we opzoeken in de school. Wat waren er veel bordjes en namen met deze letters te vinden! We hebben er heel veel opgeschreven. 

Rekenen met pepernoten

We hebben gerekend met pepernoten! Iedereen had 10 pepernoten en deze moesten we steeds verdelen, splitsen noemen ze dat. Op een papier stond hoeveel pepernoten er aan de ene kant moesten en dan moesten wij de rest aan de andere kant leggen en tellen. Dat was nog best lastig, maar ook leuk om te doen. En lekker natuurlijk, want we mochten ze ook opeten!