Week 20

Thema Israël:

Week 17

plusgroep 4-5

We zijn met de provincie Friesland bezig. We maken hiervoor een opdracht op de computer (webpad-friesland.yurls.net)

plusgroep 6-7-8

We zijn begonnen met het thema Israël. Deze week hebben we een begin gemaakt met de Bijbelse geschiedenis van Israël. Ook hebben we een woordje Hebreeuws geleerd.

Plusgroep week 15

Groep 4 en 5

Groep 4 had een workshop van Quintus, daarom waren er maar 2 leerlingen. Die zijn aan het programmeren geweest op www.robomindacademy.com. Het was soms best lastig om de robot de juiste commando’s te geven, maar na doorzetten, wat ze allebei deden, lukte het wel!

Groep 6,7 en 8

Als eerste hebben we een vraag uit de vragendoos behandeld: Waarom zit eten langer in je darmen dan in je maag?

Daarna zijn we oude apparaten gaan slopen. Verrassend hoe de binnenkant eruit ziet! Foto’s hiervan staan in het fotoalbum.

Plusgroep week 14

Plusgroep 4-5

Wij zijn al een paar weken bezig met de provincies van Nederland. We hebben geleerd hoeveel provincies er zijn, waarom er provincies zijn en welke provincies er zijn. Nu behandelen we elke week een provincie. We hebben al geleerd over de hunebedbouwers in Drenthe, de inpoldering in Flevoland, de blokbrekers in Limburg en de aardbevingen in Groningen.

Plusgroep 6,7,8

Na het maken van een creatief boekverslag zijn we met Scratch bezig geweest. Dit is een online programma voor programmeren. Dit kunt u vinden op www.scratch.mit.edu. De kinderen leren hierbij creatief en logisch na te denken. En soms valt het niet mee….