Onder MR- verslagen ( links op de pagina) staat het verslag van de eerste MR vergadering.