Als school mogen we blij en dankbaar zijn met de eindresultaten van de Eindtoets. Zoals u misschien wel weet is het doel dat alle leerlingen het fundamentele niveau halen(basisniveau). Daarnaast wordt gekeken welk percentage het streefniveau haalt. Allebei de resultaten zitten boven landelijk gemiddelde en boven de door ons gestelde norm. Speciaal bij de onderdelen Lezen en Taalverzorging mogen we dankbaar zijn. Rekenen blijft een aandachtspunt voor ons als school. We zien inmiddels goede resultaten na de invoering van de nieuwe methode.