De quarantaineregels zijn versoepeld. Kinderen onder de twaalf jaar zonder klachten mogen gewoon naar school komen. Dat is prettig voor de voortgang van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. Minder onzekerheid bij de kinderen.

Voor de groepen 6,7,8 wordt geadviseerd om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Mondkapjes worden ook geadviseerd, de kinderen hebben die inmiddels afgezworen, zo is het beeld in de gangen.

Door deze versoepeling is er weer veel mogelijk in school, omdat we geen hele klassen meer naar huis hoeven te sturen. Daar zijn we dankbaar voor.