Sinds 1 augustus 2020 worden we als school niet meer beoordeeld middels een eindscore, maar op referentieniveaus.

Dit is door de coronapandemie wat in de vergetelheid geraakt, helemaal met info richting de ouders.

VOor meer informatie wijzen we graag op de volgende Blog: Wat zijn referentieniveaus? – Blogs | Wat zijn referentieniveaus? (scholenopdekaart.nl)