De Bibliotheek Op School

We kijken terug op een prachtige feestelijke ‘oranje-zwart-witte’ opening van de bibliotheek. De foto’s worden binnenkort op de website gezet. 

Met een boekenwurm achter de kiezen hopen we op veel leesplezier!
Wat leuk dat er veel ouders een kijkje kwamen nemen in de bieb. Nog niet gedaan? Kijk gerust nog een keer om het hoekje. De bieb is het lokaal het dichtst bij de straat. 

We willen u graag informeren hoe we de boekencollectie samenstellen 

Elk jaar wordt er onder de leerkrachten (gr 1-8) en leerlingen (gr 5-8) een monitor afgenomen. Hierin worden allerlei vragen gesteld, zoals ‘hoe leuk vind je lezen’, ‘welke boeken lees je het liefst’ etc. Samen met de uitleengegevens kunnen we inzien welke boeken populair zijn en welke niet. Hier kijken we naar bij de aanschaf. De resultaten kunnen we ook vergelijken met andere DBOSscholen in Nederland. Interessant! 

Elk jaar wordt er ‘een half boek’ per leerling nieuw aangeschaft. Dit zijn vooral boeken van christelijke uitgeverijen zoals De Banier. Ook websites als www.christelijkekinderboeken.nl worden hiervoor gebruikt. 

We willen de leerlingen ook kennis laten maken met de rijkdom van andere boeken die niet perse van christelijke auteurs zijn. (En ook niet alle christelijke auteurs zijn per definitie geschikt voor onze school)  

Om te kijken of ze passend zijn worden de boeken van seculiere schrijvers voor aanschaf gelezen. We vullen per boek een formulier in. En op grond daarvan kijken we of het boek ‘geschikt’ is. Hierbij gaat het niet alleen over bijv. taalgebruik maar ook om de ‘sfeer’ en  ‘boodschap’ in een boek. U begrijpt, het is niet altijd eenvoudig om deze boeken al dan niet ‘goed te keuren’. Er is een bepaalde breedte in meningen tussen achterban/gezinnen en collega’s. Het gesprek hierover voeren we open en transparant. Ook voor de bibliotheek is dit een zoektocht, we vinden het fijn dat ze hierin maatwerk willen leveren en proberen om zo goed mogelijk met ons mee te denken.  

Daarnaast werken we via onze leesconsulent Marjan samen met de ‘Pieter Zandt’, i.v.m. de boekencollectie maar ook voor een mooie doorgaande lijn. 

Het lijkt ons mooi om op termijn een leesgroepje samen te stellen, waar ook ouders in anticiperen. Daar hoort u t.z.t. meer van!  

De leerlingen uit groep 1-3 mogen elke woensdag naar de prentenbieb. Ze kunnen een boek lenen om thuis te (laten voor)lezen. Om de boeken mooi te houden gebruiken we het oranje biebrugzakje.