Wat is een gezonde lunch? | Voedingscentrum

Nu het continurooster volgend schooljaar definitief is, hebben we met het MT en de MR nagedacht over de invulling van de lunch. We hebben de onderstaande richtlijn opgesteld die we zullen opnemen in de schoolgids.

De lunch wordt in de klas door de leerlingen genuttigd. Daar is de groepsleerkracht bij aanwezig. Na de lunch spelen de leerlingen een half uur buiten onder toezicht van de pleinwacht. De pleinwacht voor de middagpauze bestaat uit vrijwilligers die zich daarvoor hebben aangemeld. Als team vinden we een gezonde lunch belangrijk. Daar hoort in onze ogen geen snoep, koek of andere zoetigheid bij. We willen u vragen om deze dingen dan ook niet mee te geven voor de lunch. Tijdens de lunch kan de leerkracht zorgen voor een educatief moment door een gesprek met de leerlingen te voeren of een activiteit op het digibord te doen. Rust is echter het uitgangspunt van de lunch.