De komende maanden zullen we op school wat interne wisselingen doorvoeren. We ervaren ongemak dat bijvoorbeeld de onderbouw niet geheel bij elkaar zit, de bovenbouw eveneens niet. Daarnaast was het altijd de wens van de Peuterspeelzaal om naar een ander lokaal te verhuizen, zodat er meer toezicht gehouden kan worden op het toilet.

Ook zitten we  met de ventilatie die niet optimaal is en daar zullen we eveneens aanpassingen aan moeten doen.

We hebben besloten om de lokalen waar nu de PSZ, HV-lokaal en groep 1 in zit, uit te rusten met warmteterugwinning, zodat de lucht in het lokaal, twee keer per uur helemaal verfrist wordt. Deze vleugel gaat gebruikt worden voor groep 1-4.

Groep 5-7 gaat in de vleugel waar nu groep 3-5 zit en groep 8 komt in het grote lokaal in de hal, Deze ruimtes zijn nu allemaal al uitgerust met een ventilatiesysteem. Bijkomend voordeel is dat al deze lokalen ’s morgens redelijk fris zijn.

Kortom, mooie plannen en genoeg te doen. Om de leerkrachten ruimte te geven om alles goed op orde te krijgen, hebben we in overleg met de MR besloten om de vrijdag voor de zomervakantie helemaal vrij te geven aan alle groepen. Als team zullen we die dag hard aan het werk gaan en de school zoveel mogelijk netjes maken om na de zomervakantie een goede start te kunnen maken.

En natuurlijk kunnen we zat hulp gebruiken. De komende tijd zullen we een beroep op u doen.  Als er weer net zoveel animo is als tijdens het schilderen van de middenbouw, dan moet dat vast goed komen.