https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154423793209987&id=103181211667579

De verkeerscommissie vraagt voor de verkeerssituatie tussen de Lidl en Grafhorst graag uw aandacht. De provincie hoopt in het najaar van 2021 aan de slag te gaan met groot onderhoud aan de N760. Dit betreft dus ook het stuk weg waar we als ouders en kinderen dagelijks gebruik van maken op weg van en naar school. Op dit moment wordt het fietspad gebruikt aan beide zijden van de weg. De verkeerscommissie en de bestuurder van onze school zijn al in gesprek geweest met de gemeente en de provincie.

Het idee is om het fietspad los van de rijbaan te brengen. Hiervoor zijn twee ontwerpen ontwikkeld:

1. Losliggend fietspad tweezijdig bereden aan de oostzijde (kant waar de Pieter Zandt zit).
(Dit houdt dus in dat de jeugd van de PZ en de kinderen van Het Visnet elkaar moeten passeren op 1 fietspad.
(En het houdt in dat de kinderen van Het Visnet ’s morgens en ’s middags de weg over moeten steken.
2. Losliggend fietspad aan twee kanten van de weg, enkelzijdig bereden.

Het mag duidelijk zijn dat onze voorkeur naar twee losliggende fietspaden gaat. Door een losliggend fietspad te maken, wordt de fietsersstroom met scholieren gescheiden van de hoofdrijbaan. Hierdoor zijn fietsers minder kwetsbaar voor passerend verkeer. Het zorgt er ook voor dat fietsers minder snel onverwacht oversteken en daarmee gevaarlijke situaties veroorzaken. De Pieter Zandt Scholengemeenschap steunt onze visie.

De Provincie Overijssel is op zoek naar de weggebruikers die dit gedeelte dagelijks gebruiken. Ze zijn erg benieuwd hoe jullie naar deze ontwerpvarianten kijken.