We houden u weer even op de hoogte van DBos. Alle boeken zijn inmiddels gesaneerd door onze leesconsulent Marjan Albers en een collega. Heel wat boeken zijn afgeschreven... Dit betekent natuurlijk niet dat ze niet meer gelezen (gaan) worden! Omdat de nieuwe bieb voorlopig nog niet open is lezen we tijdelijk deze boeken. Op termijn maken we er zwerfboeken van of geven we deze weg.  

In de periode t/m de zomervakantie zullen er 1,5 boek per schoolkind nieuw worden aangeschaft. Daarnaast zijn we bezig met de aanschaf van nieuw meubilair voor in de bieb. De uitleencomputer heeft onze ICT-vrijwiliger Hugo van Dort al geregeld. Kortom.. we maken er wat moois van! 

We hebben afscheid genomen van ‘biebmoeder’ Ria Boer. Biebvrijwilligers Aly Beens en Reina Boer blijven betrokken bij de (prenten)bibliotheek. Fijn! We zijn blij dat Johanneke Nagelhout, Tineke van Rijn en Gerieke Goossen aangegeven hebben om zich in te willen zetten als biebvrijwilliger. Hoe we dit verder vorm gaan geven, dat bekijken we nog.