Het zogenoemde snottebellenbeleid is aangepast.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die:

  • af en toe hoesten;
  • bekende chronische luchtwegklachten hebben;
  • bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Beslisboom

 

Noemt u bij een ziekmelding graag of het gaat om een gewone ziekmelding of dat het thuisblijven vanwege de maatregelen is.