Advies Outbreak Management Team

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona gerelateerde klachten hebben.

Aanmelden test

Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer van GGD IJsselland: 088 – 443 03 70.

Onderzoek
Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats naar de mate van verspreiding van Covid-19 op scholen. Op de website van het RIVM  kunt u de tot dusver bekende informatie en onderzoeken vinden.
Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de mate van verspreiding van corona op scholen in kaart te brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie zullen alle leerlingen van klassen waarin een positief geteste leerkracht of leerling gevonden is, getest worden.

Informatie en bereikbaarheid
Wij zijn bezig een speciaal scholenteam in te richten om scholen actiever te benaderen en te adviseren als er besmettingen zijn bij leerlingen en/of leraren. U krijgt hierover zo snel mogelijk meer informatie van de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts verbonden aan uw school.