Lockdown Maatregelen

Beste ouders,

 

zojuist heeft onze minister-president aangekondigd dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Dat betekent dat we alle activiteiten met ouders die we gepland hebben in de jaarplanner tot 9 februari  niet door laten gaan. We bekijken per activiteit of we een andere variant kunnen bedenken.

 

We richten ons momenteel op de mogelijke opening van de school op 25 januari.

 

Dat houdt het volgende in:

 • We blijven lesgeven zoals we dat nu doen namelijk twee keer per dag online instructie op de stream, met daarnaast voor de kleuters twee keer per week een contactmoment met de leerkracht.
 • Vrijdag worden nieuwe werkboeken bezorgd als uw kind daar aan toe is. De leerkracht bekijkt dit. Mocht het zo zijn dat een schrift vol is, kijk of er een andere mogelijkheid is om de antwoorden op te schrijven.
 • We krijgen veel complimenten over onze aanpak. Dat doen we niet alleen, maar samen. Dank daarvoor.
 • We merken dat sommige kinderen het lastig vinden om zich te gedragen in de stream. Wilt u als ouder af en toe meekijken met uw kind?
 • We zijn terughoudend in het opvangen van leerlingen op school. We mogen van de overheid de noodopvang niet breed en uitgebreid aanbieden. Neem contact op met meester De Jong of juf Petra K. als u gebruik wilt maken van de opvang.
 • We merken dat sommige leerlingen meer instructie nodig hebben op sommige onderdelen. We geven iets meer ruimte aan de leerkracht om individuele of in kleine groepjes extra hulp aan te bieden. Dit gaat via een aparte stream: meet.jit.si/34grafhorst..    Op de puntjes moet het groepsnummer komen van uw zoon/dochter. Let erop dat de leerkracht aangeeft of leerlingen hier gebruik van mogen maken. Uiteraard gaat de gewone stream voor. Die is en blijft het belangrijkst om te volgen.
 • De antwoorden geven we niet mee. de reden hiervoor is in de vlog genoemd. Mocht een leerkracht het van belang achten om de antwoorden toch te delen, dan gebeurd dit achteraf.
 • De leerlingen 3-8 krijgen in februari hun rapport. Dit rapport wordt gevormd door een gemiddelde van de cijfers die behaald zijn in de periode tot de kerst. De kleuterrapportage zal op de gebruikelijke wijze gedaan worden, behoudens de citotoetsen.
 • Over de gespreksavonden beraden we ons nog.
 • Vanaf 1 februari worden de citotoetsen afgenomen. Zodra het kan zullen we de uitslag hiervan met u delen, mogelijk kan er tijdens de gespreksavonden over gesproken worden.
 • We krijgen geen ziekmeldingen van leerlingen meer binnen. Zijn alle kinderen gezond? Fijn! mocht er toch ziekte zijn, laat het ons weten. We moeten dat registreren. Uw kind is gewoon leerplichtig, vandaar.

We vragen uw gebed voor onze school. We moeten keuzes maken die niet makkelijk zijn. We horen dat sommigen het te veel werk vinden anderen vervelen zich. Ouders vinden de stream fantastisch en anderen vinden het ronduit slecht. Moeilijke keuzes, afwegingen en besluiten. Bid om wijsheid, inzicht en afhankelijkheid voor ons als team en voor u als thuisleerkracht.

 

Tijdens dit schrijven moet ik denken aan de reis van de Israëlieten door de woestijn. Een lange reis die veel tijd in beslag nam. Een reis met ups en downs, veel meningsverschillen in het volk. Maar God ging door met zijn verlossende werk. Van Hem moeten we het verwachten. Gods zegen toegewenst.

 

Dank voor al uw inzet, betrokkenheid en reacties.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team SmdB het Visnet

Henry de Jong

info van de GGD

Advies Outbreak Management Team

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona gerelateerde klachten hebben.

Aanmelden test

Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer van GGD IJsselland: 088 – 443 03 70.

Onderzoek
Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats naar de mate van verspreiding van Covid-19 op scholen. Op de website van het RIVM  kunt u de tot dusver bekende informatie en onderzoeken vinden.
Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de mate van verspreiding van corona op scholen in kaart te brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie zullen alle leerlingen van klassen waarin een positief geteste leerkracht of leerling gevonden is, getest worden.

Informatie en bereikbaarheid
Wij zijn bezig een speciaal scholenteam in te richten om scholen actiever te benaderen en te adviseren als er besmettingen zijn bij leerlingen en/of leraren. U krijgt hierover zo snel mogelijk meer informatie van de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts verbonden aan uw school.

Driestar Journaal

Hogeschool Driestar heeft ook in deze lockdown periode weer elke dag een bijbelverhaal klaarstaan voor u. We raden het erg aan om hier gebruik van te maken. U kunt zelf een moment kiezen om dit samen te kijken. Bijvoorbeeld na de lunch.

https://www.driestar-hogeschool.nl/landingspagina-s/driestarjournaal