Zojuist heeft het kabinet besloten om per woensdag de scholen te sluiten. Een lockdown van bijna vijf weken. Een situatie waar we mee te dealen hebben. Tegelijkertijd een hele opgave voor u als ouder om de kinderen thuis onderwijs te geven. Daar gaan we u zo veel mogelijk in ondersteunen. We hebben geprobeerd de lessen vanuit het voorjaar te vertalen naar een iets gewijzigde aanpak voor deze lockdown.

 

We hebben als team de volgende besluiten genomen:

 • Het kerstfeest wordt naar voren gehaald en morgen gevierd in de klassen. We doen dit zonder livestream voor ouders.
 • Morgen gaan alle boeken/werkjes/werkbladen mee naar huis. Zorgt u voor een grote shopper/tas per leerling?
 • De kleuters kunnen deze week de werkjes en werkbladen maken die ze meekrijgen
 • In de weken na de kerstvakantie kunnen de werkjes en werkbladen van de kleuters via Onderbouwd gedownload worden. We gaan uit van minimaal 1 per dag.
 • Voor de ouders van de kleuters volgt er een instructiemoment over de werkwijze van Onderbouwd. U wordt hier nader over ge├»nformeerd.
 • De leerlingen van 3-8 krijgen van de leerkracht een weekrooster mee waarop staat wat ze elke dag moeten doen.
 • We richten vanaf woensdag het thuisonderwijs in voor groep 3-8 op de hoofdvakken Taal Rekenen en Spelling
 • Dit mag pas gemaakt worden nadat er online instructie is gevolgd
 • Daarnaast moet er elke week psalm of catechismus geleerd worden.
 • De toetsen worden na de lockdown op school gemaakt.
 • Elke dag zijn er voor de groepen 3-8 vaste momenten waarop er instructie gegeven wordt.
 • We maken gebruik van 1 link via jitsi meet, zo hoeft u maar 1 keer in te loggen en kunnen de kinderen van de verschillende groepen wisselen als het hun tijd is. Deze link en de tijden vindt u in het weekrooster.
 • De school is gesloten, het plein ook. Dat betekent dat er niet gespeeld mag worden.
 • De twee weken kerstvakantie is vakantie.
 • In geval van een zieke leerling of een coronabesmetting moeten de leerlingen nog steeds ziek of in quarantaine gemeld worden.
 • De lockdown duurt tot en met maandag 18 januari. In de week ervoor krijgen we te horen of we langer dicht blijven. Dan zullen we u in ieder geval informeren hoe we verder gaan.

 

We hopen op deze manier de ontwikkeling van de leerlingen gaande te houden en informeren u waar nodig via de mail of op de website.

Mocht u er niet uitkomen, dan kan u zich in eerste instantie richten tot de groepsleerkracht en vervolgens tot juf Petra of meester De Jong.