Sinds 1 augustus zijn alle schoolterreinen verplicht rookvrij. De wet van staatssecretaris Paul Blokhuis moet ook op het Visnet doorgevoerd worden. De gemeente Kampen vindt dit eveneens erg belangrijk. Wethouder Van der Sluis komt op woensdag 16 september deze mening kracht bijzetten door een bord te onthullen. Dit zal om half negen gebeuren en natuurlijk kunt u hierbij zijn. Op deze manier willen we als school recht doen aan de wettelijke eis en daarnaast aandacht schenken aan de gezondheid van onze leerlingen.

We vragen u allen om aan de overkant van de weg plaats te nemen. Wilt u als u met de auto komt, deze niet voor het hek van de school parkeren? Eventueel kunt u de Dirkje Kerkemaat gebruiken. De leerlingen kunnen gewoon voor de tijd op het plein spelen.. De kleuterjuffen zullen met de kleuters naar het grote plein lopen, u kunt ze gewoon brengen bij de voorkant van de school. 

De pers zal ook aanwezig zijn. Wilt u niet gefotografeerd of gefilmd worden, zorg dan dat u afstand neemt. We willen u wijzen op de 1,5 meter regel die u als ouders in acht moet nemen.