De OAC heeft in haar laatste vergadering besloten de communicatie met ouders iets anders aan te pakken. Ze hebben besloten een OAC-app in het leven te roepen. Deze groepsapp zal gebruikt worden om u uit te nodigen om mee te helpen met activiteiten, klussen, schoonmaakwerkzaamheden en alle andere dingen die de OAC regelt. U kan u aanmelden bij de directeur. Stuur een appje naar 06-39241432 dan zal hij u toevoegen in de groepsapp. We hopen op deze manier een eenduidige communicatie te krijgen.