Sinds vele jaren zijn de inwoners van Grafhorst gewend aan het maandelijks ophalen van oud papier ten bate van de basisschool het Visnet. De inzameling van oud papier zorgt echter voor steeds minder inkomsten voor de school.

De oud papierprijs is de afgelopen jaren drastisch gedaald, de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Voor de beeldvorming: vorige jaren was het 8,5 cent bij minstens 3.000 kg en 5 cent bij minder dan 3.000 kilo. Vanaf 2020 liggen de bedragen op 6 cent bij meer dan 3.000 kilo en 5 cent bij minder dan 3.000 kilo. Daarbij zijn de vaste kosten voor het ophalen van de container dit jaar weer omhoog gegaan waardoor de netto opbrengst steeds lager uitvalt. De netto opbrengst in 2019 was 1.800 euro. 2020 is vanwege Corona geen representatief jaar. De prognose voor 2020 was ongeveer 1.000 euro (minder dan 100 euro per ophaalbeurt). Hiervoor gaan onze vrijwilligers wel 12 keer per jaar in weer en wind langs de deuren.

Wat ook meespeelt, is dat ons dit jaar 2 vrijwilligers zijn ontvallen waardoor het aantal vrijwilligers te weinig is om het oud papier op te halen in Grafhorst. Het vinden van nieuwe vrijwilligers, de organisatie van de inzameling en het vervoermiddel wat nodig aan vervanging toe is, zijn punten van zorg.

Alles overziend hebben wij als schoolbestuur besloten met ingang van 4 september 2020 te stoppen met het inzamelen van oud papier. Het breken met een jarenlange traditie doet pijn.

Het stoppen van het inzamelen van oud papier was een moeilijk besluit, maar de kosten en de baten zijn niet meer in verhouding.

Als bestuur willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de jarenlange werkzaamheden om het oud papier in te zamelen.

Het oud papier kunt u inleveren via de gemeente of via een goed doel zoals een kerk of bijv. Adullam (Gehandicaptenzorg –Woldweg 2 in IJsselmuiden).

Bestuur Smdb Het Visnet – Grafhorst

Voor opmerkingen of eventuele vragen:  secretaris@smdbhetvisnet.nl