Op DV. donderdag 3 en maandag 7 september zullen er gespreksavonden zijn: de startgesprekken. Wij willen u vragen om het formulier samen met uw kind(eren) in te vullen en mee te nemen naar de gespreksavond. Het formulier zal maandag 31 augustus ook aan de leerlingen meegegeven worden, zodat u het niet zelf hoeft te printen.

 De uitnodiging waarin u uw voorkeur voor datum en/of tijd kunt aangeven is verstuurd per email. Heeft u deze niet binnen, wilt u dan contact opnemen met de administratie? (administratie@smdbhetvisnet.nl)

 

We hanteren een looproute, u kunt de school binnentreden bij de hoofdingang of kleuteringang. De uitgang voor groep 6-8 is door de personeelskamer, voor de overige groepen kan u bij de tussengang of groep 5 de school verlaten.

Bij de ingangen kunt u uw handen desinfecteren. We verwachten dat u bij klachten thuis blijft!