Tijdens de informatiemiddag kunt u de klas van uw kind bezoeken.

Dit betekent dat uw kind u in zijn/haar klas mag rondleiden om daar van alles over te vertellen en te laten zien. (eigen plekje, boeken, materialen etc) Ook is de leerkracht aanwezig om informatie te geven. U kunt met uw kind de klas bezoeken. Ook zal er dan een informatiebrief liggen, waar de benodigde groepsinformatie op staat.  Kunt u niet aanwezig zijn, dan wordt de informatiebrief aan uw kind meegegeven. Het is niet de bedoeling dat er kinderen zonder ouders in de school rondlopen. Kleine broertjes/zusjes mogen best mee, als u ze bij u houdt.

 I.V.M. de geldende Coronamaatregelen hebben we de informatiemiddag opgesplitst in drie tijdvakken.

 15.00 u. gezinnen wiens achternaam begint met A-H
 15.30 u.  gezinnen wiens achternaam begint met I-P
 16.00 u. gezinnen wiens achternaam begint met Q-Z

 We hanteren looproutes in de school. Voor de groepen 1-5 gaat u de kleuter ingang in en de uitgang is  in de tussengang of bij groep 5. Voor de groepen 6-8 komt u bij de hoofdingang binnen en verlaat u de school via de personeelskamer.

 We gaan er vanuit dat als u verkoudheidsklachten heeft, u de informatiemiddag overslaat. De anderhalve meter afstand tussen volwassenen moet gehandhaafd worden. We rekenen op uw medewerking.