We zijn dankbaar dat op dit moment het coronavirus aardig ingedamd lijkt te zijn. We zijn blij dat de regelgeving langzamerhand minder beperkend wordt, ook voor ons als school. Zo hoeven we als volwassenen en kinderen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden en mogen de ouders weer meer de school in komen.
Omdat we niet precies weten hoe de situatie aan het einde van de zomervakantie eruit ziet, hebben we besloten om in ieder geval tot de herfstvakantie de huidig schooltijden aan te houden, dus van 8.30 tot 14.45 uur, dit ook na afstemming met de MR. De collega’s eten met hun kinderen in de klas en we vragen ouders om de pleinwacht tussen de middag te doen. De woensdagmiddag (en groep 1-3 vrijdagmiddag) blijft een vrije middag.

Er komen regelmatig vragen welke schooltijden we in de toekomst hanteren. Om zicht te krijgen op de wensen van de verschillende belanghebbenden (ouders en team) zullen we na de vakantie een en ander peilen.