Voor het project hebben we verschillende werkjes gemaakt die bij het boek: Wil je mijn vriendje zijn? horen.

Dit boek was voor ons het uitgangspunt voor het project. Wil je mijn vriendje zijn is heel belangrijk voor ons als kleuters. Dan krijgen we vriendjes op school en leer je samen spelen. In het boek gaat het ook over vriendjes maken.

De werkjes wilden we graag op de projectavond laten zien, maar dat kan nu niet. Daarom kunt u op de foto’s zien wat we gemaakt hebben.