Ons thema was: Kikker en de vreemdeling. Door het lezen van het boek, het bekijken dan de platen, kwamen we erachter dat iedereen toch wel heel gemeen tegen rat deed. Zonder dat kikker en zijn vrienden rat echt kenden, hadden ze een oordeel over hem klaar. 

Door een fout van varkentje brandde het huis af Maar gelukkig bedacht rat hoe ze de brand het beste konden blussen. Kikker en zijn vriendjes keken in 1 keer heel anders tegen rat aan. Ze schaamden zich voor hoe ze zich gedragen hadden. 

Voor het project hebben wij het huis dat in brand stond nagemaakt. Gelukkig konden we het toch nog afmaken. We vinden het fijn dat u er toch nog wat van kan zien door middel van deze foto’s. Natuurlijk was het leuker geweest dat u even had kunnen kijken in de klas, maar helaas kan dat niet. 

Ons thema was Vriend en Vijand, in het kader van 75 jaar bevrijding. Een belangrijk iets dat we geleerd hebben; veroordeel niemand om zijn uiterlijk, afkomst etc… Zoals in de oorlog gebeurde met de Joden.