Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u weer een algemeen bericht vanuit onze school. De collega’s zullen vandaag of morgen de nieuwe weekpakketten weer sturen.

We hebben alweer twee weken achter de rug in deze bijzondere tijd. Voor u en uw gezin is het net als voor ons vreemd, en toch weten we allemaal min of meer onze weg hierin te vinden. Als schoolteam hebben we enorm veel waardering voor u als ouders, zoals u het werk met de kinderen oppakt.

U zult net als wij ervaren dat kinderen het verschillend oppakken, beleven, verwerken. De een voegt zich gemakkelijk in een nieuwe situatie, een ander kind heeft er veel moeite mee. We doen ook nogal niet een beroep op hun flexibiliteit!

We zijn heel blij dat er zo volop wordt gewerkt aan school in de thuissituatie. Tegelijk willen we u ook meegeven dat geborgenheid, veiligheid en welbevinden voorrang hebben op het schoolwerk dat moet gebeuren. Geef daarom aandacht aan elkaar, laat uw kind merken dat het geliefd is, dat het niet erg is als het werk eens wat minder lukt. Uiteraard is het aanleren van nieuwe structuren en programma’s zinvol en wijs, maar als er eens een keer niet van komt, dan is dat niet erg. Straks, als de school weer begint, komt het echt weer goed.

Driestar-Educatief verzorgt elke ochtend om 9.00 uur een Bijbelverhaal voor kinderen ( https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal ). Het is goed om juist ook in deze tijd met je kinderen na te denken over wie God is en hoe Hij in de Bijbelse verhalen en het evangelie laat blijken hoe Hij om mensen en kinderen geeft.

Afgelopen dinsdag hebben we als team voor het eerst online vergaderd. We hebben onze ervaringen gedeeld, we hebben met elkaar besproken wat we van u als ouders terugkrijgen op onze werkwijze, we proberen te verbeteren, hiervan wat meer te doen, daarvan wat minder… We hebben met elkaar afspraken gemaakt die u hieronder op een rij ziet. 

 • De werkwijze van volgende week verschilt niet veel van die van de afgelopen week. 
   
 • Voor alle gezinnen moet er nu toegang zijn tot Basispoort. U heeft daarover bericht gehad. Het zou fijn zijn als volgende week elk kind daar mee aan de slag kan. Als dit nog niet is gelukt, wilt u dit dan laten weten aan juf Hanneke? hanneke@smdbhetvisnet.nl 
   
 • In een aantal groepen wordt Engels toegevoegd aan het weekpakket. U vindt in dat geval de opdrachten in de weektaak.
   
 • Als u een vraag hebt over de leerstof, wilt u die dan mailen aan de beide duocollega’s van de groep van uw kind? In principe wordt de vraag beantwoord door de leerkracht die die dag werkt, maar als die ziek is, worden de vragen zo mogelijk beantwoord door de andere leerkracht.
   
 • Het is mogelijk dat we volgende week een ophaalmoment organiseren. In dat geval wordt dat de woensdagmorgen. Let op: u krijgt pas dinsdag bericht of en voor wie dat geldt. 
   
 • In sommige groepen gaan we ook wat doen met toetsen en/of dictee. Let op: we vinden het vooral prettig om te weten of er vorderingen zijn en waar het kind staat. Het is geen ‘afrekenmoment’. 
   
 • We streven ernaar om de taak voor de vrijdag minder groot te maken. Kinderen die hun werk van eerdere dagen nog niet af hebben, kunnen dan nog wat bijwerken.
   
 • De antwoorden bij de lessen (in de hogere groepen) sturen we voortaan vooraf mee. U kunt dan als ouder even controleren of u de opgave zelf goed begrepen hebt. 😉

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Wim Hol