Beste ouders/verzorgers,

Vanmorgen zijn we als team bij elkaar gekomen. We begonnen met het lezen van Psalm 91. Daarin gaat het over de bewarende hand van God in moeilijke tijden. We hebben in deze bijzondere omstandigheden gebeden om Zijn aanwezigheid. Dat wensen we ook u toe in uw gezin!

Met elkaar hebben we afspraken gemaakt. Hieronder zetten we ze op een rij. Het gaat in deze mail met name over deze eerste week.

1.       Boeken en schriften
Op de tafel van elk kind ligt een pakket met boeken. We willen u vragen dit morgen op te halen, volgens onderstaande richtlijnen.

a.       Met een (boodschappen)tas voor elk kind (het zijn forse pakketten)

b.       Per gezin komt één ouder naar school. Voor kinderen is het te zwaar.

c.       U gaat langs alle lokalen van uw kinderen en haalt het pakket op. Er is een leerkracht aanwezig

d.       Tussen 9 en 10 uur: alle gezinnen met achternaam A t/m K. Tussen 10 en 11 uur: alle gezinnen met achternaam L t/m Z.

2.       Weektaak
Bij elk pakket ligt een weektaak voor uw kind. Hierin staan de opdrachten voor deze week voor diverse vakken. U krijgt wellicht nog een mail van de leerkracht. Uw kind moet deze week deze opdrachten maken, ook zijn er extra opdrachten: deze mogen gemaakt worden, maar hoeven niet per se. De kinderen van de plusklas krijgen nog een extra blad met opdrachten van juf Willy. Het is niet de bedoeling dat uw kind vooruit werkt. Volgende week komen er weer nieuwe opdrachten.

3.       We werken deze week alleen met boeken en schriften. Donderdagmiddag komen we als team weer bij elkaar om na te denken over andere vormen, zoals online onderwijs en eventueel over lessen via beeldverbinding.

4.       In verband hiermee willen we u vragen om aan juf Corine te mailen ( corine@smdbhetvisnet.nl) indien u thuis geen of heel weinig faciliteiten hebt voor uw kinderen om op een computer te werken.

5.       Bij vragen over de leerstof en de opdrachten kunt u altijd de leerkracht mailen. Als u graag even met haar wilt bellen, geeft u dat dan via de mail door. De leerkracht maakt dan een afspraak voor een telefonisch overleg.

6.       Wellicht hebt u thuis geld liggen voor de sponsorloop. U mag dit geld morgen inleveren bij juf Willy. U mag ook wachten tot later. Uiteraard hopen we de sponsorloop t.z.t. nog te doen.

Vanochtend was een journalist van het Reformatorisch Dagblad aanwezig bij onze vergadering. Kijkt u vooral even in de (online) krant van vandaag!

Met vriendelijke groet,
Wim Hol