plusgroep 4-5

We zijn met de provincie Friesland bezig. We maken hiervoor een opdracht op de computer (webpad-friesland.yurls.net)

plusgroep 6-7-8

We zijn begonnen met het thema Israël. Deze week hebben we een begin gemaakt met de Bijbelse geschiedenis van Israël. Ook hebben we een woordje Hebreeuws geleerd.