De Bijbel dient uitgangspunt te zijn van al ons handelen. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school liggen in elkaars verlengde. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen Bijbelse waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen afkomt. Echter in onze snel veranderende maatschappij blijft toch primair de onveranderlijkheid van Gods Woord, alsmede de normen ontleend aan dat Woord. Vanuit een Bijbelse grondhouding dienen we de kinderen kritisch-constructief in de maatschappij te leren staan. Vanuit Gods Woord willen we de kinderen leren zich niet automatisch te conformeren aan het bestaande, maar dienen we hen op te voeden tot verantwoordelijke burgers van de maatschappij.