In 1952 startte de ‘School met de Bijbel’ in het voormalige raadhuis van Grafhorst. Vijf jaar later kon het huidige gebouw in gebruik genomen worden. De school telde toen drie klassen. In 1958 werd gestart met kleuterschool "Prinses Marijke", in een houten gebouwtje naast de school.

Het aantal leerlingen groeide zodat uitbreiding noodzakelijk was. Dit zou in de jaren die volgden vaker voorkomen, al daalde het leerlingenaantal soms ook.

In 1985 werden kleuter- en lagere school samengevoegd tot de basisschool. Vanaf eind jaren 90 begon het leerlingenaantal opnieuw snel te stijgen, zodat opnieuw ver-schillende nieuwe lokalen werden gebouwd. In 2001 kreeg de school een toevoeging in de naam: School met de Bijbel ‘Het Visnet’. Gezien de prognoses zal het in 2010 gerealiseerde lokaal (voorlopig) de laatste uitbreiding zijn.