De School met de Bijbel 'Het Visnet' is een Christelijke school en valt onder het bestuur van de 'Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Grafhorst'. Deze vereniging is gegrond op de Bijbel, overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid. Vanuit deze grondslag is de Bijbel het uitgangspunt voor al ons handelen. Willen we onze opvoedende en onderwijzende taak vanuit die grondslag vormgeven, dan dienen de ouders deze ook te onderschrijven of te respecteren.

Dat we de Bijbel centraal stellen, blijkt niet alleen uit het dagelijks reserveren van tijd voor het Bijbelonderwijs en het vieren van de Christelijke feestdagen, maar dit is eigenlijk in het hele onderwijs te merken. We willen de kinderen houvast bieden om in deze maatschappij hun eigen weg te gaan.

We beginnen in iedere klas met het opbouwen van een sfeer die veiligheid en rust biedt. Waardering en respect voor elkaar zijn de bouwstenen voor onze werksfeer. Onderwijs op maat krijgt op onze school gestalte binnen een programmagericht onderwijssysteem, met veel aandacht voor zelfstandig werken, effectieve instructie in de bovenbouw en ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw.