School met de Bijbel ‘Het Visnet’ is een school voor christelijk basisonderwijs. We kennen een open toelatingsbeleid.

Dit houdt in dat in principe alle kinderen toegelaten worden. Op school zitten kinderen uit allerlei kerkelijke gezindten. Belangrijk is dat alle ouders de christelijke identiteit van onze school onderschrijven, dan wel respecteren en de daarbij behorende schoolregels zullen aanvaarden. Bij inschrijving van uw kind ontvangt u hiervoor een formulier ter ondertekening.